IRライブラリ

財務ハイライト

 

業績の推移(グラフで見る) 連結経営指標(表で見る)

業績の推移(グラフで見る)

売上高(連結)  

             

売上高推移のグラフ

 

市場別売上高 (連結)  

 

製品別売上高推移のグラフ

 

営業利益(連結)

営業利益推移のグラフ

経常利益(連結)

経常利益推移のグラフ

親会社株主に帰属する当期純利益(連結)

当期純利益推移のグラフ

1株当たり当期純利益(連結)
 

1株当たり当期純利益遷移のグラフ

総資産/純資産 (連結)                    
 

総資産額/純資産額遷移のグラフ

1株当たり純資産(連結)
 

1株当たり純資産額のグラフ